Blessureregeling en Gezinskorting

 

Blessureregeling:

Indien een lid ten gevolge van blessures, ziekte of zwangerschap langer dan 3 maanden niet kan spelen, dan kan een verzoek ingediend worden bij de penningmeester voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie.

Kortingsindicatie:

  tot 3 maanden uitval: geen korting

  3 tot 5 maanden uitval: 25% korting

  5 tot 7 maanden uitval: 50% korting

–  langer dan 7 maanden uitval: 60% korting

 

De korting heeft alleen betrekking op het verenigingsdeel. Er volgt geen korting op de Nevobo-afdrachten.

Deze regeling gaat in op de dag van melding van de blessure en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit korting wordt per jaar achteraf berekend en vergoed.

Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Hij/zij dient hiertoe zelf zowel de aan- als afmelding schriftelijk te verrichten bij de penningmeester.

Bij een geschil van mening, beslist het bestuur of de reden gerechtvaardigd is.

 

Gezinskorting:

Voor gezinnen waarvan drie of meer personen (op hetzelfde adres) het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen gezinskorting gegeven worden.

De korting bedraagt 30% van de verenigingscontributie van het jongste gezinslid.

Op de Nevobo-afdrachten wordt geen korting gegeven.

Indien u gebruik wilt maken van deze gezinskorting, dient u dit bij de ledenadministratie schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar te maken.