Contributie

 

Contributie seizoen 2017-2018

 

Senioren (dames+heren) incl. competitie spelen                       165       euro
Senioren (dames+heren),  alleen trainen                                         95        euro

 

B-jeugd (14-15 jr. ) incl. competitie spelen                                     120        euro
B-jeugd alleen trainen                                                                              72,50   euro

 

C-jeugd (12-13 jr.) incl. competitie spelen                                      120        euro
C-jeugd alleen trainen                                                                              72,50   euro

 

Mini’s (t.m. 11 jr.) incl. competitie spelen                                          95        euro
Mini’s alleen trainen                                                                                   67,50  euro

 

Verenigingsleden                                                                                         22,50  euro

 

 

Contributiejaar
Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 mei (=10 maanden)
De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.

Opzeggen
De richtlijnen die worden gehanteerd voor de betalingsverplichting wanneer leden het
lidmaatschap tijdens het lopende seizoen opzeggen, staan onder de rubriek
Lidmaatschap

Blessureregeling
Bij blessures, ziektes of zwangerschap waardoor men als gevolg langer dan 3 maanden niet kan spelen,  kan een verzoek worden ingediend voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie. De richtlijnen vindt U hier

Gezinskorting
Voor gezinnen waarvan 3 of meer personen (op hetzelfde adres) het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen gezinskorting gegeven worden. De richtlijnen vindt U hier