Contributie

Contributie seizoen 2021-2022

Senioren
Senioren incl. competitie
Dames & Heren
€165,-
Senioren alleen trainen
Dames & Heren
€95,-
Senioren Recreanten
Dames & Heren
€95,-
Verenigingsleden
€22,50
Junioren
A-C jeugd incl. competitie
12-17 jaar
€120,-
A-C jeugd alleen trainen
12-17 jaar
€72,50
Mini’s incl. competitie
T/m 11 jaar
€95,-
Mini’s alleen trainen
T/m 11 jaar
€67,50

Contributiejaar
Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 mei (=10 maanden)
De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.

Opzeggen
De richtlijnen die worden gehanteerd voor de betalingsverplichting wanneer leden het
lidmaatschap tijdens het lopende seizoen opzeggen, staan onder de rubriek
Lidmaatschap

Blessureregeling
Bij blessures, ziektes of zwangerschap waardoor men als gevolg langer dan 3 maanden niet kan spelen,  kan een verzoek worden ingediend voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie. De richtlijnen vindt U hier

Gezinskorting
Voor gezinnen waarvan 3 of meer personen (op hetzelfde adres) het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen gezinskorting gegeven worden. De richtlijnen vindt U hier

Trainingspakken
Door sponsoring van Autotechniek Niemeijer uit Onstwedde en door inzet van onze leden bij verschillende acties, was het mogelijk om in maart 2019 alle leden van onze vereniging te voorzien van nieuwe trainingpakken. Nieuwe leden die voor 1 september 2019 lid worden, kunnen gratis nog een trainingspak krijgen. Van leden die na 1 september 2019 lid worden en die ook een trainingspak willen, vragen we een eigen bijdrage. Klik hier voor alle spelregels omtrent de trainingspakken.