Lidmaatschap

Lidmaatschap:

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder tegenbericht wordt deze telkens verlengd met één jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei.

Een contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 mei (=10 maanden)

De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.

Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, is zij/hij gerechtigd om maximaal 4 keer mee te trainen zonder contributie te betalen.

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren voor 1 juni en moet schriftelijk gebeuren bij de Ledenadministratie. Indien u na 1 week geen bevestiging heeft gekregen van de Ledenadministratie, dient u zelf weer contact op te nemen met de Ledenadministratie.

Indien men opzegt tijdens het lopende seizoen, is men tot en met het volgende kwartaal de Nevobo afdrachten en verenigingsvergoeding schuldig. Het kwartaal na je opzegging betaal je nog. 

Voor 1 juni opzeggen voor het volgende seizoen is kosteloos.