Lidmaatschap

Lidmaatschap:

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder tegenbericht wordt deze telkens verlengd met één jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei.

Een contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 mei (=10 maanden)

De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.

Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, is zij/hij gerechtigd om maximaal 4 keer mee te trainen zonder contributie te betalen.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren voor 31 mei en moet schriftelijk gebeuren bij de Ledenadministratie. Indien U na 1 week geen bevestiging heeft gekregen van de Ledenadministratie, dient U zelf weer contact op te nemen met de Ledenadministratie.

Indien men opzegt tijdens het lopende seizoen vóór 1 januari, is men de Nevobo afdrachten volledig schuldig en de helft van de verenigingscontributie.

Indien men opzegt tijdens het lopende seizoen na 1 januari, dan is men de volledige jaarcontributie verschuldigd (tot en met 31 mei).