Toernooireglement 2016

 

TOERNOOIREGLEMENT

2016

 

 1. De teamcaptain dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het Toernooi te melden bij de wedstrijdleiding.

 

 1. Er wordt gespeeld met teams waarvan er 4 personen in het veld staan.                          Bij mix teams moeten er minimaal 2 dames in het veld staan.                                              De minimum leeftijd van de deelnemers bedraagt 14 jaar.

 

 1. Iedereen in het veld mag aanvallen en indraaien is toegestaan.                                           Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem.                                                                    Time outs zijn niet toegestaan.                                                                                                        Verder wordt er gespeeld volgens het Nevobo reglement.

 

 1. Teams dienen zelf voor een bal te zorgen.

 

 1. Ieder team dient voor een scheidsrechter en een teller te zorgen.

 

 1. Per wedstrijd wordt één set gespeeld van 10 minuten.

 

 1. Er is 1 minuut tussen de wedstrijden. De tijd voor de volgende wedstrijd begint automatisch te lopen na het aanvangssignaal van de wedstrijdleiding.

 

 1. Het eerstgenoemde team heeft de serve en kiest de zijde waar het wil beginnen.

 

 1. De wedstrijdleiding geeft de begin- en eindtijd aan. Rally’s worden niet afgemaakt.

 

 1. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt en verlies levert geen punten op.

 

 1. Bij gelijk eindigen in de eindstand, dan beslist het setgemiddelde. Mocht dat ook gelijk zijn, dan beslissen de onderling gespeelde wedstrijden.

 

 1. Indien een team 2 minuten na het beginsignaal nog niet in het veld staan, dan verliezen zij de wedstrijd met 15-0

 

 1. Deelname aan het toernooi geschiedt geheel op eigen risico.

 

 1. Bij twijfel of onduidelijkheden over het reglement, beslist de wedstrijdleiding.            De organisatie houdt zich het recht voor af te wijken van dit reglement, indien zij dit in de geest van het toernooi wenselijk, dan wel noodzakelijk acht.