Trainingspakken

Met medewerking van Autotechniek Niemeijer (en uiteraard de tomeloze inzet van alle leden bij de verschillende acties) is het mogelijk gemaakt om voor alle leden een nieuw trainingspak aan te schaffen. Het trainingspak is gratis voor een ieder die voor 1 september 2019 lid is van onze vereniging. Voor een ieder die na deze datum lid wordt, geldt een eigen bijdrage van 25 euro. Doordat de vereniging ook een gedeelte bijdraagt in de aanschaf, kunnen we de bijdrage voor een nieuw pak beperkt houden.

Hieronder de spelregels omtrent de trainingspakken:

1. De kleding blijft tot einde van het seizoen 2020/2021 eigendom van de vereniging. Ook wanneer men na 1 september 2019 lid is geworden en de eigen bijdrage heeft betaald. Na 31 mei 2021 wordt het trainingspak persoonlijk eigendom.

2. Indien men binnen deze periode de vereniging verlaat (dus voor 31 mei 2021), dan moet het pak bij iemand van het bestuur ingeleverd worden.

3. Ook indien er voor Mini’s of Jeugd een nieuw pak besteld moet worden na 1 september 2019 (omdat bv het huidige pak te klein is geworden), wordt er een bijdrage van 25 euro gevraagd. Het oude pak dient bij iemand van het bestuur ingeleverd te worden.

4. Het is niet toegestaan de maatlabels uit de trainingspakken te verwijderen.

5. Het wordt zeer op prijs gesteld dat de pakken zoveel mogelijk gedragen worden tijdens wedstrijden en andere sportgelegenheden.

6. Trainingspakken kunnen per mail vsv74@outlook.com besteld worden